Czym jest hydraulika siłowa?

Przemysł, budownictwo, lotnictwo i górnictwo – to tylko niektóre z branż, w których tak duże znaczenie ma hydraulika siłowa. Jest ona dzisiaj stosowana w tak wielu maszynach i sprzętach, że nie sposób przecenić roli, jaką odgrywa w codziennym życiu. Pod tą tajemniczo brzmiącą nazwą kryje się technologia, która jest wykorzystywana na każdym kroku. Co to takiego hydraulika siłowa?

hydraulika siłowa

Hydraulika siłowa – co to?

Hydraulika siłowa nasuwa pierwsze, niezwykle słuszne skojarzenia z cieczami. To właśnie o ich przepływ oparte jest działanie układów, które co rusz znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.

W ramach hydrauliki siłowej są projektowane i opracowywane układy, które mają za zadanie wytwarzanie energii. Jest to możliwe za sprawą przepływu cieczy w nich. Wykorzystywane są w tym celu specjalne pompy, które wprawiają płyn w ruch. Płyn ten to zazwyczaj olej charakteryzujący się znaczną gęstością. Ma to zapewnić, że będzie go cechowało bardzo duże ciśnienie. Tą własność cieczy wykorzystuje się do produkowania energii, a dokładniej – energia ciśnienia płynu jest zamieniana na energię mechaniczną.

Co dzieje się dalej z nią dalej? Jest przekazywana do części maszyny, mechanizmu, w którym zastosowano hydraulikę siłową – umożliwia to ich funkcjonowanie.

Układ hydrauliki siłowej, mimo że zasada jego działania jest dosyć prosta, składa się z wielu elementów. Są to: siłowniki, przewody, akumulatory hydrauliczne, węże i rury, filtry, oleje, pompy, zawory oraz rozdzielacze.

Jakie jest znaczenie hydrauliki siłowej?

Wymuszony przez pompę ruch cieczy i wytworzona energia są nieocenione podczas pracy koparek, maszyn rolniczych, a także wózków widłowych. Sprawnie działające elementy całego układu, zapewniają poprawne funkcjonowanie mnóstwa urządzeń. To właśnie hydraulika siłowa jest odpowiedzialna za układ kierowniczy w samochodach i sterowanie pojazdami. Przy jej pomocy można podnosić i utrzymywać ogromne ciężary, gdyż pozwala na to produkowana przez układ energia. Dzięki niej na przykład wypuszczane jest podwozie w samolotach.