Czym są i jak działają siłowniki hydrauliczne?

Siłowniki hydrauliczne to niezwykle istotne elementy wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Pozwalają one na przekształcenie energii płynów hydraulicznych w ruch liniowy, co z kolei umożliwia realizację wielu zadań, takich jak podnoszenie ciężkich obiektów czy sterowanie maszynami. W tym wpisie przyjrzymy się bliżej temu, czym są siłowniki hydrauliczne, jak działają oraz jakie są ich zastosowania.

siłownik hydrauliczny

Budowa siłownika hydraulicznego

Siłowniki hydrauliczne składają się z kilku podstawowych elementów, które współpracują ze sobą w celu uzyskania odpowiedniego ruchu liniowego. Głównym elementem jest cylindryczna komora, w której znajduje się tłok. Tłok ten jest połączony z trzpieniem, który wystaje na zewnątrz komory i umożliwia przeniesienie ruchu na inne elementy maszyny. Po obu stronach tłoka znajdują się komory oleju hydraulicznego, które są odpowiedzialne za generowanie siły potrzebnej do poruszania tłoka. W komorze znajdują się również zawory i przewody, które umożliwiają dopływ i odpływ oleju hydraulicznego.

Zasada działania siłowników hydraulicznych

Podstawą działania siłowników hydraulicznych jest zasada Pascala, która mówi, że ciśnienie wywierane na zamknięty płyn rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach. W praktyce oznacza to, że jeśli w komorze siłownika znajduje się olej hydrauliczny pod ciśnieniem, to ciśnienie to będzie działać na tłok, powodując jego przemieszczenie. Im większe ciśnienie, tym większa siła generowana przez siłownik. Sterowanie ruchem tłoka odbywa się poprzez kontrolowanie dopływu i odpływu oleju hydraulicznego do odpowiednich komór siłownika.

Zastosowania siłowników hydraulicznych

Siłowniki hydrauliczne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, takich jak budownictwo, motoryzacja, lotnictwo czy rolnictwo. W budownictwie wykorzystuje się je do sterowania maszynami takimi jak koparki, dźwigi czy betoniarki. W motoryzacji siłowniki te stosowane są w układach hamulcowych oraz wspomagania kierownicy. W lotnictwie siłowniki hydrauliczne odgrywają kluczową rolę w sterowaniu samolotami, np. w układach sterowania lotkami czy klapami. W rolnictwie natomiast wykorzystuje się je do obsługi ciągników rolniczych oraz maszyn do zbioru plonów.