Do czego służą cylindry hydrauliczne i jak działają?

Określenie cylinder hydrauliczny jest stosowane wymiennie z nazwą siłownik hydrauliczny, a także rzadziej używaną silnik hydrostatyczny lub podnośnik butelkowy.

cylindry hydrauliczne

Siłowniki hydrauliczne to liniowe silniki wyporowe o cylindrycznym korpusie – stąd druga nazwa. Do pracy wykorzystują ciśnienie, wykonują ruchy posuwisto-zwrotne i mają określony zasięg skoku, czyli kąta obrotu. Zasada ich działania polega na zamianie mocy potencjalnej ciekłego czynnika roboczego na moc mechaniczną, która umożliwia wprawienie w ruch poszczególnych części maszyn i pojazdów.

Jak działają cylindry hydrauliczne?

Cylindry hydrauliczne to urządzenia wykonawcze, których eksploatacja jest bezpieczna, a zasada działania nieskomplikowana. Trzonem i zarazem organem roboczym cylindra hydraulicznego jest tłok, membrana lub nurnik. Znajdują się one w przestrzeni roboczej, wyznaczanej przez korpus ze stali chromowo-molibdenowej. Cieczą roboczą są oleje o odpowiedniej gęstości, które zostają wtłoczone do komory cylindra. Ciśnienie cieczy w cylindrze wzrasta, co wywołuje ruch posuwisty tłoka lub nurnika albo odkształcenie membrany. Mówiąc prosto, ciecz hydrauliczna wywiera siłę liniową na narzędzie robocze i powoduje jego wypychanie. Przepływ cieczy do cylindra możliwy jest przy udziale pompy hydraulicznej. Energia mechaniczna z suwu roboczego przenosi się na element ruchomy maszyny lub pojazdu. Cylindry hydrauliczne mogą działać jednostronnie albo dwustronnie.

W pierwszym przypadku konieczne jest wymuszenie ruchu powrotnego tłoka za pomocą siły ciężkości lub siły w sprężynie. Powrót grawitacyjny powodowany jest siłą zewnętrzną lub obciążeniem. Natomiast w drugim przypadku dopływem i usuwaniem cieczy z komory roboczej steruje rozdzielacz. Ciecz robocza w siłowniku jednostronnym oddziałuje tylko na jedną stronę tłoka, a w siłowniku dwustronnym na obie strony. Siłowniki dwustronnego działania mogą mieć tłoczysko jednostronne lub dwustronne. Ilość wytworzonej energii uzależniona jest od średnicy powierzchni suwu roboczego oraz maksymalnego ciśnienia nominalnego. Istotny jest również parametr skoku oraz prędkość ruchu tłoka.

Zastosowanie cylindrów hydraulicznych

Cylindry hydrauliczne są powszechnie stosowane w przemyśle, budownictwie i motoryzacji. Siłowniki hydrauliczne jednostronnego działania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie maszyn i urządzeń w energetyce, hutnictwie, górnictwie i stoczniach. Natomiast siłowniki dwustronne, umożliwiające bardzo szybki powrót suwu roboczego do pozycji wyjściowej z powodzeniem wykorzystywane są do budowy mostów czy stawiania fundamentów. Umożliwiają przenoszenie dużych obciążeń, dlatego na szeroką skalę stosuje się je w przemyśle maszynowym. Ułatwiają między innymi podnoszenie i opuszczanie poszczególnych elementów. Używa się ich jako elementów pomocniczych na taśmach produkcyjnych i w prasach hydraulicznych. Dzięki nim możliwe jest zdalne sterowanie mechanizmami otwierania bramy czy poruszania ramieniem koparki lub żurawia.

Warto również wspomnieć o cylindrach specjalistycznych, czyli łopatkowych, zębatkowych, śrubowych czy teleskopowych. Cylindry zębatkowe wykorzystywane są w wyrobiskach górniczych. Cylindry hydrauliczne wykorzystywane są niemal w każdym sektorze przemysłu, w którym występują znaczne obciążenia i duże siły nacisku. Wymienić należy chociażby rolnictwo, roboty ziemne, motoryzację czy obróbkę metali. Znajdziemy je w warsztatach mechanicznych, elektrowniach, kopalniach, na budowach, a nawet w windach.